Aan wie mag je als bedrijf marketinge-mails sturen?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft toegelicht welke regels gelden rondom direct marketing vanwege de toepasselijkheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze blog lichten wij toe welke regels op basis van de Telecommunicatiewet en de AVG gelden voor marketing e-mails.

De hoofdregel en uitzonderingen

Op basis van de Telecommunicatiewet is de hoofdregel dat een bedrijf slechts marketinge-mails mag sturen aan consumenten en bedrijven als hiervoor toestemming is gegeven. Er zijn uitzonderingen op deze hoofdregel. Aan bestaande klanten hoeft geen toestemming gevraagd te worden als zij benaderd worden voor eigen, soortgelijke producten. Bestaande klanten kunnen wel verzet aantekenen tegen het ontvangen van marketinge-mails. Ook als er een (ander) gerechtvaardigd belang is om personen of andere bedrijven marketinge-mails te sturen, is toestemming niet nodig voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van de AVG.

Wanneer is iemand een bestaande klant?

Een bestaande klant is iemand die een product gekocht of dienst afgenomen heeft. Er moet sprake zijn van een koopovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst (overeenkomst van opdracht). Iemand is géén klant als diegene (nog) niets heeft gekocht of (nog) geen dienst heeft afgenomen. Die personen mag je alleen marketing e-mail sturen als diegene zichzelf heeft aangemeld voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

Hoe zit het met bedrijven?

Bij bedrijven geldt ook de hoofdregel dat u toestemming moet vragen voordat marketing e-mails verstuurd mogen worden. Hierop bestaan twee uitzonderingen. Als een bedrijf bewust een e-mailadres heeft gepubliceerd voor het doeleinde van marketing, dan is toestemming niet noodzakelijk. Ook als een bedrijf buiten de EER gevestigd is, mogen marketing e-mails verzonden worden, zolang voldaan wordt aan de geldende voorschriften in het betreffende land.

Tot slot

Heeft u vragen over marketing en de AVG? Neem dan contact op met onze sectie privacyrecht via het e-mailadres privacyrecht@vangelderadvocaten.nl of telefonisch via 088- 88 40 840. Wij helpen u graag verder.